Projekt se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. A provodi se u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Odobrena ukupna vrijednost projekta je 345.005,45 kn a financirat će se u 75%-tnom iznosu ukupnih prihvatljivih izdataka projekta.

Grafički obrt Sigra, vlasnik Ronald Žužić je nositelj projekta.

Razdoblje provedbe Projekta je od 03.09.2018. do 03.09.2019. Razdoblje financiranja Projekta započinje 23.07.2018. – 03.03.2021. 

Kratki opis:

Projektom ” ETNO SIGRA – Personalizacija poslovnih poklona na temelju hrvatske kulturne baštine. ” ostvariti će se sljedeći rezultati

  • Tiskara Sigra če unaprijediti tehnološki proces kroz nabavu materijalne i nematerijalne imovine.
  • Zaposlen novi djelatnik/djelatnica
  • Osmisliti će nove usluge i proizvodi temeljeni na hrvatskoj narodnoj baštini

U osmišljavanje novih proizvoda biti će uključene 5 organizacija iz javnog sektora s naglaskom na osnovne škole čijim će učenicima i učiteljima odnosno profesorima kroz projekt biti omogućeno učenje za poduzetništvo (procesdizajniranja autohtonog proizvoda). U cilju boljeg trasfera znanja valorizirati će se kulturna baština i jačati suradnja između javnog i privatnog sektora.

CILJNE SKUPINE:

(1) Tiskara Sigra

(2) Postojeći i potencijalni novi Sigrini poslovni kupci s područja RH

(3) Najmanje 5 organizacija iz javnog sektora s područja 5 županija

Ciljevi projekta su:  

Ojačati konkurentnost Tiskare Sigra kroz poboljšanje tehnološkog procesa i uvođenje novih usluga i proizvoda temeljenih na hrvatskoj kulturnoj baštini 5 hrvatskih županija te promoviranje istih na području čitave RH

Kontakt osoba za više informacija: roni@sigra.hr